แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (8 กรกฎาคม 2562)

 

ประกาศ

 

          สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  มีกำหนดจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (ระบบบัญชีประชารัฐ แนวทางการตรวจสอบบัญชีและควบคุมการตรวจสอบบัญชีโครงการประชารัฐ)  ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีชีกองทุนหมู่บ้าน (รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย) ยื่นแบบตอบรับ เข้าร่วมการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน” ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ http://www.villagefund.or.th/uploads/project_news/project_news_5d00d9c076cf4.pdf  (การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน)

 

กรุณาส่งแบบตอบรับให้ ฝ่ายการเงินและการบัญชี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ช่องทางส่งแบบตอบรับ

  1. E-maill : ac0301@villagefund.or.th
  2. Fax : 02-100-4205, 02-100-4206

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เบอร์ 02-100-4209 ต่อ 2415-16 (คุณบุปผา คุณลำดวน คุณจิดาภา)

 

12 มิถุนายน 2562


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)