แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ประกาศ

          สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีกำหนดจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ทั้งนี้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ยื่นความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 (การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน)

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-100-4209 ต่อ 2415-2416 (คุณบุปผา, คุณลำดวน)

 

          ช่องทางในการส่งแบบตอบรับ

  1. ทาง E-Mail : buppha@villagefund.or.th หรือ

              E-Mail : lumduan@villagefund.or.th

 

  1. โทรสาร : 02-100-4205, 02-100-4206

**หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลด แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ลิ้งค์ แบบตอบรับการฝึกอบรมฯ ด้านล่างค่ะ

 

 

11 กันยายน 2561


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)