12 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

12 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

      เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทำพีธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บังคับบัญชา นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ. โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมพีธีอย่างอบอุ่น ณ อาคารจัสมินฯ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 24 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

12 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565