ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี

 

         ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จาก ดร.สมพร สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย พร้อมทีมงาน

 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  รับมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี