โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้อบรมโครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่ หลักสูตรทักษะความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กองทุนหมู่บ้านในระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา จ.ชลบุรี

โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่
โครงการอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ฉบับปรับปรุงใหม่