แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)

          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ได้ให้การต้อนรับ หน่วยงาน บริษัท และองค์กร ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมทำงานขับเคลื่อนนโยบาย โครงการต่างๆ และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ

 

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)
แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ ผู้อำนวยการ สทบ. (20 กุมภาพันธ์ 2563)