เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

       เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ณ ศาลาอเนกประสงค์กองทุนหมู่บ้านวังปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

 

เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เมื่อวันที่ 25 พค.63 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานสักขีพยานการทำ MOU แลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง