เปิดรับร้านค้าโชวห่วยทั่วไทย ร่วมโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพิ่มอีก 1,500 ร้านค้าภายใน ก.ค. นี้ ช่วยผู้ประกอบการโชวห่วยในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

 เปิดรับร้านค้าโชวห่วยทั่วไทย ร่วมโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพิ่มอีก 1,500 ร้านค้าภายใน ก.ค. นี้ ช่วยผู้ประกอบการโชวห่วยในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

โครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” โครงการดีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดชุดสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักงานกองทนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 3,500 แห่ง ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัด พร้อมส่งเสริมให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำเศรษฐกิจชุมชนที่แข็งแกร่ง โดยที่ผ่านมาเปิดให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านมารับชุดสินค้าแล้วในเดือนพฤษภาคม มีจำนวนผู้มารับชุดสินค้าแล้ว 2,000 ร้านค้าและเปิดให้ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 1,500 ร้านค้า ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 


“สำหรับหลักฐานในการรับชุดสินค้า  มีดังนี้ ”
1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. สำเนารายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการฯ ที่มาติดต่อรับชุดสินค้า

สำหรับร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครและตรวจสอบสิทธิ์การรับชุดสินค้าได้ที่ 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในเวลาราชการ โทร.0  2547 5986 หรือ นอกเวลาราชการ โทร. 084 250 0329

#ซื้อง่ายถูกใจใกล้ชุมชน
#100ปีกระทรวงพาณิชย์
#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
#makro คู่คิดธุรกิจคุณ
#กทบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 เปิดรับร้านค้าโชวห่วยทั่วไทย ร่วมโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพิ่มอีก 1,500 ร้านค้าภายใน ก.ค. นี้ ช่วยผู้ประกอบการโชวห่วยในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
 เปิดรับร้านค้าโชวห่วยทั่วไทย ร่วมโครงการ “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” เพิ่มอีก 1,500 ร้านค้าภายใน ก.ค. นี้ ช่วยผู้ประกอบการโชวห่วยในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่