เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

       วันที่ ๒๓ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๑.๐๐ น. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะผู้บริหารเข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565