สุโขทัยนำร่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 1

สุโขทัยนำร่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 1

   

      วันที่ 30 เมษายน 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สิน หาช่องทางทำกิน ขจัดสิ้นความยากจน ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อาคารเทิดไทฟาร์ม ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้อนุมัติให้จังหวัดสุโขทัยดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบ  มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 จำนวน 1,000 คน ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 5 ปี

 

 

สุโขทัยนำร่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 1
สุโขทัยนำร่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 1
สุโขทัยนำร่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ 1