สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อ Facebook Fanpage จาก "เครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน" ให้เป็น "สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อ Facebook Fanpage จาก "เครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน" ให้เป็น "สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

         สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อ facebook Fanpage จาก "เครือข่ายประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน" ให้เป็น "สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ"
.
        ซึ่งจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถสื่อสารระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ทั้งนี้อยู่ในช่วงดำเนินงานเปลี่ยนชื่อ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อไหร่ จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง