สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร

            วันที่ 17 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  โดยมีนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกรุงเทพมหานคร