สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมงาน มอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมงาน มอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

         

           กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 นำโดย นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561” โดยการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          โดยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ และผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมา และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลการดำเนินงานของพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาร่วมแสดงในงาน ทั้งนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นกองทุนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 17 ปี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในการสร้างงาน พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนเพื่อประชาชน เน้นพัฒนาพี่น้องสมาชิกกองทุนให้มีคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมงาน มอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมงาน มอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน