สทบ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ คิวหมู่บ้าน ” สร้างระบบขนส่งนำร่องที่สมุทรปราการ

สทบ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น  “ คิวหมู่บ้าน ” สร้างระบบขนส่งนำร่องที่สมุทรปราการ

 

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แถลงข่าวเปิดตัว แอพพลิเคชั่น “คิวหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยกองทุนหมู่บ้าน” ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องระบบขนส่งภายในหมู่บ้านฯ โดยเลือกกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ หมู่ 2 ตำบลคลองนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นต้นแบบในการทดลอง ทั้งนี้  คาดว่าจะใช้เวลาในการทดลองระบบประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงจะนำไปขยายผลไปยังกองทุนหมู่บ้านฯ อื่นๆ ต่อไป

       “เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญอย่างมาก จำเป็นจะต้องเรียนรู้ระหว่างการทดลองระบบ ซึ่งไม่เพียงคนในกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือ ที่มีทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะทดลองระบบเท่านั้น ผมยังให้เจ้าหน้าที่ของสทบ. ได้เรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย รองรับการนำไปขยายผลในอนาคต” ผู้อำนวยการ สทบ. กล่าว

        ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สทบ. คาดหวังจะนำรายจ่ายค่าขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคนหรือขนส่งสินค้า  ที่เคยจ่ายให้กับผู้ให้บริการภายนอก มาเป็นรายได้ของผู้ให้บริการในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกจะเน้นให้บริการเฉพาะคนภายในกองทุนฯเดียวกัน จนกว่าระบบทุกอย่างจะเสถียร จากนั้น จึงจะให้บริการข้ามกองทุนฯ รวมถึงให้บริการกับคนภายนอกด้วย

        นายรักษ์พงษ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เคยมีรายจ่ายเป็นค่าบริการขนส่งฯ จำนวนที่สูงมากหากสามารถพัฒนาระบบ “คิวหมู่บ้าน” จนนำมาใช้บริการได้จริง จะช่วยลดรายจ่ายได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน แต่เบื้องต้น คงไม่เน้นขยายผลเชิงรุกมากนัก โดยจะทยอยนำไปใช้กับกองทุนหมู่บ้านฯที่มีความพร้อม ทั้งในเรื่องของปริมาณรถ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก 6 ล้อและ 10 ล้อ รวมถึงความพร้อมในเรื่องของการให้บริการที่มีความปลอดภัย  ซึ่ง “ช่วงแรกจำเป็นต้องจำกัดเฉพาะคนภายในกองทุนหมู่บ้านฯด้วยกันเองก่อน  เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ เมื่อระบบลงตัวแล้ว จะค่อยๆ ขยายผลไปยังกองทุนหมู่บ้านฯ อื่นๆ    แต่จะไม่เน้นในเชิงปริมาณ” นายรักษ์พงษ์ ย้ำ   สำหรับการสมัครใช้บริการ แอปพลิเคชั่น “คิวหมู่บ้าน” สามารถเพิ่มเพื่อนในกลุ่ม LINE กับกองทุนหมู่บ้านคลองนาเกลือฯ จากนั้นกดติดต่อขอใช้บริการโดยแจ้งสถานที่อันเป็น  จุดต้นทางและปลายทาง กำหนดวันเวลาที่ต้องการใช้บริการ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จากนั้น จะมีผู้ให้บริการตอบกลับผ่าน LINE พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถต่อรองราคาที่เหมาะสม จากราคากลางที่มีให้อยู่แล้วได้.

 

สทบ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น  “ คิวหมู่บ้าน ” สร้างระบบขนส่งนำร่องที่สมุทรปราการ
สทบ. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น  “ คิวหมู่บ้าน ” สร้างระบบขนส่งนำร่องที่สมุทรปราการ