สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ

         เมื่อวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ รวมทั้งร่วมพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของกองทุน โดยมีนายศุภมิตร ชลประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่มอบองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการดำเนินงานโครงการประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยกองทุนที่ได้รับการติดตามดังนี้

         1.กองทุนหมู่บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 5 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

         2.กองทุนหมู่บ้านสระศรีพัฒนา ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

         3.กองทุนหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่4 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

         4.กองทุนหมู่บ้านนายอ หมู่8 ต.งิ้นด่อน อ.เมือง จังหวัดสกลนคร

         5. กองทุนหมู่บ้านดอกนอ หมู่1 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

         6.กองทุนหมู่บ้านสันติสุข หมู่3 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

         7.กองทุนหมู่บ้านหนองตะไก้ หมู่1 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐ