สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

        วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น.- 11.00 น. นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สทบ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม พร้อมทั้งถวายธูปเทียนแพ และกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น ๒๔ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บุคลากร ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์

 

 

สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
สทบ. จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566