สทบ.สาขา 4 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

สทบ.สาขา 4 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

               นายเสถียร เกตุภูงา รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4  และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากนายชยันต์  ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการประชุม  มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้ง 20 อำเภอ กองทุนหมู่บ้าน 2,474 กองทุนเข้าร่วมประชุม 

         การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนทหาร กองทุนชุมชนเมืองจำนวน 3 โครงการ มีโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้านบาท กองทุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท  โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐวงเงิน 15,000 ล้านบาท กองทุนหมู่บ้านละ 200,000 บาท และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐวงเงิน 2 หมื่นล้านบาทกองทุนหมู่บ้านละ 300,000 บาท

 

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

รายการ อีสานเช้านี้

 

 

สทบ.สาขา 4 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
สทบ.สาขา 4 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ