สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สทบ.สาขา 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสถาบันการเงินขนาดเล็กและความพอเพียงจากต่างประเทศจำนวน 19 ประเทศ ได้แก่ Colombia,Gambia,Bangladesh, Ethiopia, Burundi,Algeria,Iran, Kenya, Lao PDR, Malawi, Mauntius, Myanmar, Nigeria,Philippines, Sri Lanka,Swaziland,Tajikistan,Uganda,Vietam มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันการเงินชุมชนหนองโสน  หมู่ที่16 ตำบลหนองโสนอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ