วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

    วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

        วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

          นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์  รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจรายใหญ่ และ SMEs ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง
          เวลา 11.30 น. นายนิธี  สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

          เวลา 15.30 น. ให้การต้อนรับ น.ส.จันทิมา ธนาสว่างกุล รอง อคช. อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ได้เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกับสทบ. ในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

 

    วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
    วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
    วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายรักพงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับแขกที่ได้เข้ามาพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง ดังนี้