พาณิชย์จับมือร้านค้าโชห่วยและร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองช่วยนำสินค้า 400 รายการร่วมกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน" วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

พาณิชย์จับมือร้านค้าโชห่วยและร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองช่วยนำสินค้า 400 รายการร่วมกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน" วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

       ในส่วนของ สทบ. มีกองทุนหมู่บ้าน ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และร้านค้าอื่นๆ 30,103 กองทุน กระจายอยู่ใน79,604 กองทุน ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยการเข้าร่วมโครงการนี้ 2,751 ร้านค้า ซึ่ง สทบ.จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และทำให้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องสมาชิกกองทุนกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ"

      สำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าราคาในโครงการของกระทรวงพาณิชย์นั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำแอพพลิเคชั่นให้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้โดยมีการปักหมุดร้านค้าทั่วประเทศ 6,654 แห่งที่เข้าโครงการแล้ว ได้ที่ https://พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน.moc.go.th/#gomap

และสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมได้ที่  https://www.dbd.go.th/download/promotion_file/dbdmoc_discount6307.pdf

รายชื่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้านฯ ที่เข้าร่วม ดังนี้  คลิกรายชื่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม  สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  https://www.dbd.go.th/index.php

พาณิชย์จับมือร้านค้าโชห่วยและร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองช่วยนำสินค้า 400 รายการร่วมกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 6 "ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้บ้าน" วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563