ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา (SDGs)

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา (SDGs)

ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGS ภายใต้เเนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยเเละโลกเรา”

 

ดาวน์โหลด ชุดวีดีทัศน์ ได้ที่นี่ คลิก!!

YouTube Channel: คลิก!!

 

หรือสแกน QR Code