มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเครือฐานเศษฐกิจจัดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ"

มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเครือฐานเศษฐกิจจัดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ"

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ” โดยมี คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ผู้บริหารสื่อเครือเนชั่น คณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงาน

          ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นหนึ่งความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก 20 ปีข้างหน้า กรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกิดจากการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเครือข่ายตำบลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกตำบลทั่วประเทศ ที่มีการสะท้อนปัญหาหลัก คือ ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากเครือข่ายตำบลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกตำบลทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะเป็นกลไกเสริมให้กองทุนหมู่บ้านเกิดการพัฒนาศักยภาพของกองทุนและชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง และมั่นคงในระยะยาว

         พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ความเท่าเทียม สิ่งที่รัฐบาลทำและให้มาตลอด คือ ให้โอกาส ต้องเปิดกว้างให้ทุกคน อยู่ที่ว่าจะสานต่อหรือไม่ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ทุกคนมีรายได้สูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถสร้างศักยภาพประเทศต่อไป

 

มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเครือฐานเศษฐกิจจัดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ"
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเครือฐานเศษฐกิจจัดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ"
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับบริษัทเครือฐานเศษฐกิจจัดงาน “โครงการกองทุนแห่งชาติ เพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ"