รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

       เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม สทบ.ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและผู้บริหาร สทบ. ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะทำงาน 
      โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สทบ. รวมทั้งให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้บริหารระดับสูง สทบ. เพื่อเพิ่มรายได้เสริมแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอย่างเต็มที่

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง