รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย

             วันที่ 29 ตค.2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ พร้อมด้วยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ 6 จังหวัด ในความรับผิดชอบของ สทบ.สาขา 2 (จังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน แพร่ สุโขทัย และอุตรดิตถ์) และให้กำลังใจสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย 
             ในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ไปยัง หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับและนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานมอบเงินสมทบทุนฯ และถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบภัย จำนวน 400 ชุด และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

              ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนกองทุนหมู่บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กง อ.กงไกรลาศ จากนั้นเดินทางโดยเรือท้องแบน จากบริเวณสะพานเกาะกง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยชุมชน บริเวณวัดกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 12 หลังคาเรือน สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในความรับผิดชอบของ สทบ.สาขา 2 ในพื้นที่ 6 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ตาก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์และสุโขทัย มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น 4,722 กองทุน มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยจำนวน 9,960 ครัวเรือน

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากอุทกภัย