รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง