รอง ผอ.สทบ. กลุ่มงานบริหารและคณะนิติกร สทบ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รอง ผอ.สทบ. กลุ่มงานบริหารและคณะนิติกร สทบ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชาติ กลุ่มงานบริหาร และคณะนิติกร สทบ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2565-2568 จากนั้น นายกฤษณ์พีรัช ได้ร่วมหารือถึง แนวทางการขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้าน ทางด้านกฏหมาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไป

 

 

รอง ผอ.สทบ. กลุ่มงานบริหารและคณะนิติกร สทบ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รอง ผอ.สทบ. กลุ่มงานบริหารและคณะนิติกร สทบ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์