รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้
 นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สภาพปัญหาแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน  การรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี การสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การตรวจพิจารณาสำนวนการสอบสวนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและสาขาเขต
ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมโครงการนี้จะมีขึ้นทั้งหมด 4 ภาคของประเทศไทย โดยครั้งต่อไปนั้นจะจัดขึ้นที่ภาคกลาง จังหวัดชัยนาทในระหว่างวันที่ 21 - 23 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ ) เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกระบวนการทางคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง