รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

รองนายกรัฐมนตรี  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง