รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

             เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านที่เป็นร้านค้าและปั๊มน้ำมัน  อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาท โดยมีเครื่องรับชำระ EDC ไว้คอยให้บริการแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และในช่วงบ่าย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ และคณะเดินทางต่อไปยังสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่  หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดียง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้กำลังใจพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว

รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการดำเนินงานตามโครงการความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ