รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล

            นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานเปิดสถานีน้ำมันประชารัฐ ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยปั๊มน้ำมันดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของกองทุนหมู่บ้าน 10 กองทุน เป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สนองรับนโยบายของรัฐบาล หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อเปิดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 7 "พลังพลเมือง รักจังสตูล บนแผ่นดินอุทยานธรณีโลก สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน" พร้อมมอบนโยบาย "การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาจังหวัดสตูล ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน" โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินกองทุนจากรัฐบาล เพื่อเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ระยะที่ 3 ที่มีผลการดำเนินงานผ่านหลักเกณฑ์ กองทุนละ 1 ล้านบาท อำเภอละ 1 กองทุน และตรวจเยี่ยมนิทรรศการกองทุนหมู่บ้าน และให้กำลังใจประชาชนที่มาต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิการยน 2561

 

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล
รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดป้ายสถานีบริการน้ำมันประชารัฐ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐ จ.พัทลุง และ จ.สตูล