มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SME ปัง ตังได้คืน" ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (สสว.)

มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SME ปัง ตังได้คืน" ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (สสว.)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สสว.>>(BDS Market)

เนื้อหาโครงการ >> คลิก!!

รายละเอียดโครงการ >> คลิก!!

 

มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SME ปัง ตังได้คืน" ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (สสว.)