พล.อ.ประยุทธ์ เปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเงินทุน 20,000 ล้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ตามศาสตร์พระราชา

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเงินทุน 20,000 ล้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ตามศาสตร์พระราชา

 เมื่อวันที่  13 มิ.ย. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี,นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเปิดงาน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อยอดโครงการเดิม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำแก่พี่น้องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ดีใจที่กองทุนหมู่บ้านมีความก้าวหน้า ทุกคนเข้มแข็งขึ้น ทั้งความคิดและความร่วมมือในทุกด้าน รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ให้งบประมาณเท่านั้น แต่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพราะเงินที่ให้กองทุนมาเป็นเงินภาษี เพื่อมาดูแลคนระดับล่าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง”

พล.อ.ประยุทธ์ เปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเงินทุน 20,000 ล้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ตามศาสตร์พระราชา
พล.อ.ประยุทธ์ เปิดปฏิบัติการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเงินทุน 20,000 ล้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ตามศาสตร์พระราชา