ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผอ.สทบ.

ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผอ.สทบ.

     วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร สทบ. ให้การต้อนรับนายไพศาล หงส์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารฯ  เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สทบ. และ ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ นนทบุรี

 

ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผอ.สทบ.
ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผอ.สทบ.
ผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผอ.สทบ.