ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ และผู้บริหาร สทบ. ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญนายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ๊งส์ จำกัด มหาชน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอโครงการพิเศษ “ทิพยบอกต่อ กทบ. เป็นสุข”  สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษ  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ระยะสั้น ทิพย เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) คุ้มครอง 100,000 บาทฟรี โดยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาประกัน 30 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และผู้บริหาร สทบ.  ร่วมกิจกรรม “การเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสมาชิก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Digital Platform” บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)