ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับ รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับ รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส.

            วันที่  18 ตุลาคม 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.สทบ.ได้ให้การต้อนรับ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารฯ ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมหารือแนวทางการโครงการต่างๆ ในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับ รองผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร ธ.ก.ส.