ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากธนาคารกรุงไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากธนาคารกรุงไทย

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายณพล เพ็ชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 ธนาคารกรุงไทย และคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม สทบ.

 

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากธนาคารกรุงไทย