ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สทบ. และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ขอส่งคำอวยพรปีใหม่ 2566 แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สทบ. และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ