ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เข้าพบนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. และนายศุภมิตร ชลประเสริฐ ผอ.ฝ่ายจัดการความรู้ฯ สทบ.

ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เข้าพบนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. และนายศุภมิตร  ชลประเสริฐ  ผอ.ฝ่ายจัดการความรู้ฯ สทบ.

 

          วันนี้ (19 มี.ค.63) นายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เข้าพบนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. และนายศุภมิตร  ชลประเสริฐ ผอ.ฝ่ายจัดการความรู้ฯ สทบ. เพื่อขอความร่วมมือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ในการสำรวจดัชนีการค้าชีวัดเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุม สทบ.ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้อำนวยการกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ได้เข้าพบนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. และนายศุภมิตร  ชลประเสริฐ  ผอ.ฝ่ายจัดการความรู้ฯ สทบ.