ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ร่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ร่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ

       วันที่ 20 เมษายน 2563 นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมกับ สท.สุรชาติ กันนิ่ม และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี แจกเจลล้างมือ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องกองทุนหมู่บ้าน ณ บริเวณตลาดน้ำประชารัฐ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี  

         หลังจากนั้น ผอ.สทบ.ได้ร่วมพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนตลาดน้ำประชารัฐ โรงเรียนวัดแคนอก ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงและได้เดินทางไปเยี่ยมและกำลังใจพร้อมแจกสิ่งของให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกมารับความช่วยเหลือได้
         ผอ.สทบ. ได้กล่าวแสดงความห่วงใยกับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านและประชาชน โดยขอให้ดูแลตัวเอง และคนในครอบครัว หากมีความเดือดร้อนขอให้นึกถึงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ (สทบ.) ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ร่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ร่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
ผอ.สทบ. ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ร่วม แจกเครื่องอุปโภคบริโภคกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ