ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP

ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP

ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP 

วันที่ 30 มีค.63 เวลา 14.00 น. นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับ นายสุรพล  ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประเด็นแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สู่เป้าหมาย 1,000 ราย 200 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับการผลิต และส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP
ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP
ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP
ผอ.สทบ.หารือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน OTOP