ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

        วันที่ 23 มี.ค.63 นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สทบ. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
       ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน