ประชุมคณะทำงานจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ สทบ.ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงานจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ สทบ.ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะทำงานจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ สทบ.ครั้งที่ 1/2560

 

วันที่ 25-26 เมษายน 2560 ประชุมคณะทำงานจัดหารายได้กองทุนสวัสดิการ สทบ.ครั้งที่ 1/2560 ณ

โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง โดยมีนายสุชาติ  พิเมย รักษาการหัวหน้า สทบ.สาขา6 ในฐานประธานคณะทำงาน

เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้พิจารณากิจกรรมการจัดหารายได้สวัสดิการ สทบ.ประจำปี 2560