ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน  ระดับปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) รายละเอียด