ประกาศ สทบ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ประกาศ สทบ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ประกาศ สทบ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง