ประกาศ สทบ. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เพิ่มเติม)

ประกาศ สทบ.  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เพิ่มเติม)

 

คลิก!! ดาวโหลดประกาศเพิ่มเติม