ประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศ  กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน  ระดับปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

-  ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงาน  ระดับปฏิบัติการ   รายละเอียด

- สถานที่สอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต รายละเอียด

 

** สามารถพิมพ์ใบสมัครสอบ ได้ที่  https://villagefund.thaijobjob.com/  (เมนูด้านซ้ายเลือก พิมพ์ใบสมัคร)