ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง)

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดาวน์โหลดเอกสาร