ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง)

     

      ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานบริการยานพาหนะ (สทบ.ส่วนกลาง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สทบ.   คลิกรายละเอียด