ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คลิก รายละเอียด