ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก!!